Servizlər predimet sayına görə müxtəlifdi və 44 predimetdən başlayaraq 122 predmete qədər servizlərdən təşkil edilmişdir,Burada bəzi servizlərimizin şəkilini görə bilərsiniz İtaliya (roberto cavalli) ,Almaniya (falken porcelen) ,Polşa (porcel) , Yaponiya (Shibata) ,Türkiyə (Kütəhya porcelen).

Servizlər və çay dəstləri