top of page

Servizlər predimet sayına görə müxtəlifdi və 44 predimetdən başlayaraq 122 predmete qədər servizlərdən təşkil edilmişdir,Burada bəzi servizlərimizin şəkilini görə bilərsiniz İtaliya (roberto cavalli) ,Almaniya (falken porcelen) ,Polşa (porcel) , Yaponiya (Shibata) ,Türkiyə (Kütəhya porcelen).

Servizlər və çay dəstləri
bottom of page